[IG] 170919 HANA : “SAYA LAGI SUKA PAKAI KEMEJA..”

1819

요샌 셔츠가 좋더라
가을가을 🍂
#정하나

Saya suka pakai kemaja akhir-akhir ini
Musim gugur ~ gugur #정하나